Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 września 2019 11:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty po uchyleniu się wykonawcy od zawarcia umowy

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Maciejowice (ul. Łaskarzewska od km 0+000,00 do km 0+306,00; ul. por. Eugeniusza Goliszewskiego od km 0+000,00 do km 0+229,00) i Samogoszcz (droga nr 130702W od km 0+008,00 do km 0+718,00).

Część nr 1. Przebudowa ul. Łaskarzewskiej w miejscowości Maciejowice,

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie