Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2015 11:52 | wersja 3 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Urząd Gminy w Maciejowicach
Rynek 7
08-480 Maciejowice
tel. (025) 682-57-37
tel./fax. (025) 683-20-31


NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
(Dz. U. Nr 166, poz. 1612)
- Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2004 r. Nr 253 poz.2532 z późn.zm)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne, kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr.100, poz. 1086 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.10.2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości

Wymagane dokumenty:

- Wniosek – samodzielnie sporządzony, który winien zawierać:
numer ewidencyjny nieruchomości,
­miejsce jej położenia,
Do wniosku należy dołączyć kserokopię mapki z numerem geodezyjnym

Opłaty:

- Opłata skarbowa w znakach skarbowych:
­ - 5,00 zł od wniosku
­ - 0,50 zł od każdego załącznika
Ustawowy termin załatwienia sprawy:
14 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Nie stosuje się.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

­ Andrzej Tylkowski – Inspektor do spraw geodezji

Inne informacje:

Zawiadomienie zostanie przesłane do zainteresowanego listem poleconym. Możliwy jest także osobisty odbiór. Osoby zainteresowane osobistym odbiorem proszone są o umieszczeniu numeru telefonu na wniosku w celu powiadomienia, że zawiadomienie jest gotowe do odbioru

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie