Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 września 2019 15:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz gromadzenie ścieków na terenie działki oznaczonej nr ewid. gruntów 352 obręb Podwierzbie.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie