Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 września 2019 13:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z utwardzonym dojściem i dojazdem na działkach oznaczonych nr ewid. gruntów 55 i 57 obręb Topolin, gmina Maciejowice.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie