Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 kwietnia 2019 11:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z Osady Leśnej Podzamcze do rzeki Okrzejki wylotem w km 21+100 jej biegu, na działce nr ew. 77 obręb 0025 Podzamcze, gmina Maciejowice.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie