Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 sierpnia 2014 21:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O B W I E S Z C Z E N I E

o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Maciejowice

z dnia 4 sierpnia 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./, Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Maciejowice na stałe obwody głosowania,

podaje się do publicznej wiadomości

informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych
na dzień 7 września 2014 r.

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania

(nazwy sołectw)

Siedziba
Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Maciejowice Publiczna Szkoła Podstawowa
w Maciejowicach (świetlica)
2 Kochów, Kochów-Kępa, Przewóz, Leonów, Oblin, Oblin-Grądki, Oblin-Korczunek, Polik, Pogorzelec, Podzamcze, Uchacze Publiczna Szkoła Podstawowa
w Maciejowicach
(sala gimnastyczna)
3 Kawęczyn, Strych Budynek po dawnej Publicznej Szkole Podstawowejw Strychu
4 Antoniówka Świerżowska, Antoniówka Wilczkowska, Podstolice Publiczna Szkoła Podstawowa
w Antoniówce Świerżowskiej
5 Domaszew, Topolin, Podoblin Świetlica wiejskaw Domaszewie
6 Bączki, Budy Podłęskie, Kępa Podwierzbiańska, Kraski Dolne, Kraski Górne, Nowe Kraski, Ostrów, Pasternik, Podłęż, Podwierzbie, Samogoszcz Zespół Szkół w Samogoszczy
7 Kobylnica, Wróble-Wargocin, Tyrzyn Budynek po dawnej Publicznej Szkole Podstawowejwe Wróblach-Wargocinie
8 Malamówka, Oronne Publiczna Szkoła Podstawowa
w Oronnem

Lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są lokale: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach (świetlica), Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach (sala gimnastyczna) oraz Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Zespole Szkół w Samogoszczy.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego mieści się w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach (świetlica).

Lokale wyborcze w dniu 7 września 2014 roku otwarte będą w godzinach od 700 do 2100.

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie