Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

rok 2011

 1. 18 maja 2012 08:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wampiry Wiedzy głodne nauki - wsparcie edukacyjne uczniów z gmin : Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew "" Nr UDA -POKL.09.01.02-14-148/10-00 złożonego w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

  Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu „Wampiry Wiedzy głodne nauki - wsparcie edukacyjne uczniów z gmin : Górzno, Maciejowice, Pilawa i Sobolew "" Nr UDA -POKL.09.01.02-14-148/10-00 złożonego w ramach działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

  przeczytaj całość »

 2. 17 kwietnia 2012 10:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat w infrastrukturze drogowej powstałej wskutek bardzo wysokiego poziomu wody na rzecze Wiśle, który wystąpił w dniach od 18.05. do 27.05r. i od 03.06. do 13.06.2010r.

  Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 14 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat w infrastrukturze drogowej powstałej wskutek bardzo wysokiego poziomu wody na rzecze Wiśle, który wystąpił w dniach od 18.05. do 27.05r. i od 03.06. do 13.06.2010r.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie