Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 listopada 2013 13:18 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wprowadź tytuł dokumentu

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Karta typu A:

  - Wnioski o wydanie decyzji

  - Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych

  - Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego 

http://www.ekoportal.pl/


Karta typu B:

  - Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne 

http://www.ekoportal.pl/


Karta typu C:

  - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów 

http://www.ekoportal.pl/


Karta typu D:

  - Polityki, strategie, plany lub programy 

http://www.ekoportal.pl/


Karta typu E:

  - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  - Analizy porealizacyjne

  - Przeglądy ekologiczne

  - Raporty o bezpieczeństwie

  - Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych

  - Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

  - Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów 

http://www.ekoportal.pl/


Karta typu F:

  - Prognozy oddziaływania na środowisko

  - Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium

  - Opracowania ekofizjograficzne

  - Rejestry substancji niebezpiecznych

  - Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska

  - Rejestry poważnych awarii 

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=13200&type=F


Karta typu G:

  - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

http://www.ekoportal.pl/


Karta typu H:

  - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia 

http://www.ekoportal.pl/


Karta typu I:

  - Inne dokumenty 

http://www.ekoportal.pl/


Wyszukiwanie kart w Wykazie:

http://www.ekoportal.pl/


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie