Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 listopada 2013 15:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA Nr XXIX/205/2013


w sprawie przystąpienia Gminy Maciejowice do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie