Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Sesja XXXIII

 1. 29 listopada 2013 11:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Uchwała

  UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/237/2013

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

  przeczytaj całość »

 2. 29 listopada 2013 11:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/236/2013

  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

  przeczytaj całość »

 3. 29 listopada 2013 09:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA Nr XXXIII/228/2013

  UCHWAŁA Nr XXXIII/228/2013

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata2007-2013 zadania pod nazwą ,,Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Domaszew wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół”.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie