Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Sesja XXXI

 1. 11 grudnia 2017 14:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXI/224/2017

  Uchwała Nr XXXI/224/2017

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

  przeczytaj całość »

 2. 11 grudnia 2017 14:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXI/223/2017

  Uchwała Nr XXXI/223/2017

  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maciejowice.

  przeczytaj całość »

 3. 11 grudnia 2017 14:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXI/221/2017

  Uchwała Nr XXXI/221/2017

  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

  przeczytaj całość »

 4. 11 grudnia 2017 14:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXI/220/2017

  Uchwała Nr XXXI/220/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Samogoszczy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Ks. Jana Twardowskiego w Samogoszczy.

  przeczytaj całość »

 5. 11 grudnia 2017 14:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXI/219/2017

  Uchwała Nr XXXI/219/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Oronnem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Oronnem.

  przeczytaj całość »

 6. 11 grudnia 2017 14:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXI/218/2017

  Uchwała Nr XXXI/218/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Antoniówce Świerżowskiej.

  przeczytaj całość »

 7. 11 grudnia 2017 14:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXI/217/2017

  Uchwała Nr XXXI/217/2017

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im Tadeusza Kościuszki w Maciejowicach.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie