Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Sesja XXII

 1. 19 grudnia 2016 14:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Uchwała

  Uchwała Nr XXII/161/2016

  Uchwała Nr XXII/161/2016

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

  przeczytaj całość »

 2. 19 grudnia 2016 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała

  Uchwała Nr XXII/159/2016

  Uchwała Nr XXII/159/2016

  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

  przeczytaj całość »

 3. 19 grudnia 2016 14:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXII/158/2016

  Uchwała Nr XXII/158/2016

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie