Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Sesja IV

 1. 29 maja 2019 11:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr IV/37/2019

  Uchwała Nr IV/37/2019

  w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego

  przeczytaj całość »

 2. 29 maja 2019 11:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr IV/34/2019

  Uchwała Nr IV/34/2019

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  przeczytaj całość »

 3. 29 maja 2019 11:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr IV/33/2019

  Uchwała Nr IV/33/2019

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

  przeczytaj całość »

 4. 29 maja 2019 11:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr IV/29/2019

  Uchwała Nr IV/29/2019

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/151/2009 Rady Gminy Maciejowice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o (…)

  przeczytaj całość »

 5. 29 maja 2019 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała Nr IV/28/2019

  Uchwała Nr IV/28/2019

  w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w (…)

  przeczytaj całość »

 6. 29 maja 2019 10:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Uchwała Nr IV/27/2019

  Uchwała Nr IV/27/2019

  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie