Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Obwieszczenia

 1. 17 września 2019 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  dot. postępowania trasgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

  przeczytaj całość »

 2. 28 sierpnia 2019 08:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch hal magazynowych wysokiego składowania zlokalizowanych na terenie działki nr ew. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 18 września 2018 15:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na działce nr 858 w m. Oronne, gm. Maciejowice”

  przeczytaj całość »

 4. 18 września 2018 15:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na działce nr 858 w m. Oronne, gm. Maciejowice”

  przeczytaj całość »

 5. 14 sierpnia 2018 14:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na działce nr 858 w m. Oronne, gm. Maciejowice”

  przeczytaj całość »

 6. 14 sierpnia 2018 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na działce nr 858 w m. Oronne, gm. Maciejowice”

  przeczytaj całość »

 7. 7 czerwca 2018 15:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ziemnego zbiornika wodnego retencyjnego na działce nr 858 w m. Oronne, gm. Maciejowice”

  przeczytaj całość »

 8. 2 marca 2018 14:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  dot. postępowania trasgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

  przeczytaj całość »

 9. 3 listopada 2017 14:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w miejscowości Maciejowice w km 2+069 drogi wojewódzkiej nr 807 wraz z (…)

  przeczytaj całość »

 10. 3 sierpnia 2017 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  dot. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku inwentarskiego (obora) w istniejącym siedlisku rolniczym w miejscowości Podwierzbie, gmina Maciejowice, na części działki nr ewid. 521”

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie