Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 sierpnia 2013 08:17 | wersja 9 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Formularz A


     
 
Nr karty
Jednostka
Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu
Data dok.
Dane podmiotu
 
2006/A/1
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji p.n. budowa sieci wodociągowej dla m.
10.10.2005

Gmina Maciejowice

 
2006/A/2
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowikowej dla inwestycji p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Maciejowice, Kochów i Oblin
08.11.2005
Gmina Maciejowice
 
2006/A/3
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
01.01.2006

EKO-LIDER

Jarosław Wyglądała

 
2006/A/4
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wydanie dec. środowiskowej dla inwestycji p.n. przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska
02.01.2006
Wojewódzki zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w warszawie Oddziałw Sokołowie Podlaskim
 
2006/A/5
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wydanie dec. środowiskowej dla inwestycji polegającej na zabezpieczeniu brzegu wzdłuż wału przeciwpowodziowego w m. Kraski Górne
30.01.2006
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 
2006/A/6
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasków w miejscowości Kobylnica
09.03.2006

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

 
2006/A/7
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji AUTO-GAZU w m. Oblin gm. Maciejowice
07.03.2006

PHU AGPOL

Piotr Dudek

 
2006/A/8
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wydanie decyzji środowiskowej na wydobywanie piasków ze złoża "KOBYLNICA I"
16.06.2006

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

 
2006/A/9
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wydanie decyzji środowiskowej na wydobywanie piasków ze złoża "KOBYLNICA II"
16.06.2006

"ESC" PHU

Emilian Stawecki

Kielce

 
2006/A/10
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wydanie decyzji środowiskowej na wydobywanie piasków ze złoża "KOBYLNICA III"
16.06.2006

PHU "Ametyst"

Alicja Kościelna

Kielce

 
2006/A/11
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wydanie decyzji środowiskowej na wydobywanie piasków ze złoża "KOBYLNICA IV"
16.06.2006

PHU "Kwarcyt"

Mieczysław stawecki

Kielce

 
2006/A/12
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej remoncie napowietrznej linii energetycznej WN 110kV Kozienice-Garwolin
02.11.2006

ELFEKO

Gdynia

 
2006/A/13
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża Antoniówka
28.12.2006

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych AZBUD

 
2006/A/14
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża Antoniówka I
28.12.2006
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych AZBUD
 
2007/A/15
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wycięcie 72 szt. drzew w miejscowości Antoniówka Świerżowska
01.08.2007
Danuta Tarnolicka
 
2008/A/16
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 807 relacji Maciejowice- Żelechów- granica województwa, na odcinku od km 0+000 do km 1+300 w m. Maciejowice, gm. Maciejowice
13.02.2008

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

 
2008/A/17
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Oblin- Oblin Grądki od drogi o numerze działki 228 do drogi o numerze działki 223 km 0+000-0+594,30 , gm. Maciejowice
09.04.2008
Gmina Maciejowice
 
2008/A/18
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Oblin, Podoblin, Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Bączki, gm. Maciejowice
06.05.2008
Gmina Maciejowice
 
2008/A/19
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej do m. Strych od drogi wojewódzkiej o numerze działki 1218 do drogi powiatowej o numerze działki 313/1 ciąg drogi od km 0+000-0+797, gm. Maciejowice
08.05.2008
Gmina Maciejowice
 
2008/A/20
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego LPG o zbiornik podziemny na paliwa płynne wraz z dystrybutorami, myjnię bezdotykową jednostanowiskową i infrastrukturę towarzyszącą.
07.07.2008
Sławomir Kalbarczyk Maciejowice
 
2008/A/21
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Maciejowice. 
15.07.2008
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "STAWEX" Maciejowice
 
2009/A/22 
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejącej napowietrznej linii energet. WN 110 kV Kozienice-Garwolin nr OŚ 7327/9/P/06/07 wydanej dla Zakładu Energetycznego Warszawa-Teren S.A.
07.07.2009
PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
 
2009/A/23
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Ubojni Bydła Rzeźnego zlokalizowanego na dz. nr 835/1 i 835/2 w m. Maciejowice
15.07.2009
ARTUS Irena Pawlonka, ul. Polikowska 8A, 08-480 Maciejowice
 
2009/A/24
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji IV etapu Małej Retencji w lasach Nadleśnictwa Garwolin na dz. nr. 836, 864, 865, 866 w obrębie ewid. Pogorzelec
19.08.2009
Nadleśnictwo Garwolini, Miętne, ul. Główna 3, 08-400 Garwolin
 
2009/A/25 
Urząd Gminy w Maciejowicach

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice.

28.05.2009
EKO-LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin
 
2010/A/26 
Urząd Gminy w Maciejowicach

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

14.06.2010
Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 
 
2011/A/27
Urząd Gminy w Maciejowicach

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

21.03.2011
P.H.U. KAMIENIARSTWO Dorota Flisek, ul. Lubelska 10, 08-480 Maciejowice
 
2011/A/28
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączemi w miejscowościach położonych w południowej części gminy Maciejowice. t.j.: Uchacze, Kawęczyn, Strych, Tyrzyn, Wróble-Wargocin, Kochów i Kobylnica.
28.04.2011
Biuro Projektowe Aneta Bors, ul. Kościelna 1, 26-700 Zwoleń- działające z upoważnienia Gminy Maciejowice
 
2011/A/29 
Urząd Gminy w Maciejowicach

Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice.

07.04.2011 uzupełniony 28.04.2011
EKO-LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin
 
2011/A/30
Urząd Gminy w Maciejowicach

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

13.06.2011
REMONDIS Otwock Sp. z o.o., ul. J. Lennona 4, 05-400 Otwock 
 
2011/A/31
Urząd Gminy w Maciejowicach

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

14.06.2011
EKO-WAR Jolanta Glinka, ul. Skwer ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 5/56,  01-015 Warszawa
 
2011/A/32
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na ubezpieczeniu prawego brzegu rzeki Wisły w km 417 w m. Wróble-Kobylnica, gm. Maciejowice, pow. garwoliński,wij. mazowieckie.
27.06.2011
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/A/33
Urząd Gminy w Maciejowicach

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na ubezpieczeniu prawego brzegu rzeki Wisły w km 429,7-430,5 w m. Kraski Górne, gm. Maciejowice, pow. garwoliński,wij. mazowieckie.

13.07.2011
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa
 
2011/A/34
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin w km 2+680-4+910".
21.11.2011 
Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska
 
2012/A/35

Urząd Gminy w Maciejowicach

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Maciejowice.

26.04.2012 
Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna METROL, ul. T. Kościuszki 57, 08-480 Maciejowice 
 
2012/A/36
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wygaszenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice.
31.05.2012
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "STAWEX"S.J.,           ul. Lubelska 1,             08-480 Maciejowice
 
2012/A/37
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Nr 801 w m. Maciejowice.
24.09.2012
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno, ul. Górna 18, 05-400 Otwock
 
2012/A/38
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego (piasek) w ilości 20.000,00 m3/rok w granicach działek 672/1 i 674/1 w m. Oblin.
26.09.2012
Firma Usługowa KASKOP, Stanisław Sztyber, ul. Piramowicza 23, 08-480 Maciejowice
 
2012/A/39
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o przedłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 801 relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-granica województwa, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga i Maciejowice, pow. garwoliński (znak: RI 7624/8-10/08 z dnia 23.10.2008r.).
23.10.2012 uzupełniony dnia 24.10.2012 oraz dnia 26.10.2012
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,                 ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
 
2012/A/40
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Nr 801 w km 83+940 - 83+984.
22.10.2012
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno, ul. Górna 18, 05-400 Otwock
 
2013/A/41
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin naturalnych metoda odkrywkową z obszaru o powierzchni 1,99 ha realizowanego na działkach 151,152 i 153 w miejscowości Kobylnica.
06.03.2013
AIKIDI Joanna Gazda, Wróble-Wargocin 35, 08-480 Maciejowice
 
2013/A/42
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin naturalnych metoda odkrywkową z obszaru o powierzchni 1,9 ha realizowanego na działkach 151,152 i 153 w miejscowości Kobylnica.
09.04.2013
AZBUD                        Zbigniew Gazda,                         Wróble-Wargocin 35, 08-480 Maciejowice
 
2013/A/43
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Maciejowice.
21.05.2013
"BAG" Usługi Komunalne
Leszek Pawlonka,
Polesie 58A,
24-100 Puławy
 
2013/A/44
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Rozbudowa obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr 792 e m. Oblin.
29.05.2013
Zbigniew Sitnik
Oblin 61
08-480 Maciejowice
 
2013/A/45
Urząd Gminy w Maciejowicach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Przewóz, Antoniówka Śiwrżowska, Antoniówka Wilczkowska, Podstolice, Oblin, Oblin Grądki, Topolin, Podłęż, Budy Podłęskie, Ostrów, Podwierzbie, Kępa Podwierzbiańska, Kraski Górne, Kraski Dolne, Nowe Kraski i Pasternik na terenie Gminy Maciejowice". 
12.08.2013
Gmina Maciejowice, 
ul. Rynek 7,
08-480 Maciejowice
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........
 
...........
...........
...........
...........
...........

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie