Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2008 09:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2008/B/52

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Oblin- Oblin Grądki km 0+000-0+594,30.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2008/B/53

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

przebudowie drogi gminnej Oblin- Oblin Grądki km 0+000-0+594,30.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2008/B/54

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

przebudowie drogi gminnej Oblin- Oblin Grądki km 0+000-0+594,30.
 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

Gmina Maciejowice

2008/B/55

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Oblin- Oblin Grądki km 0+000-0+594,30.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2008/B/56

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej do m. Strych km 0+000-0+738,25.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2008/B/57

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej do m. Strych km 0+000-0+738,25.

 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

Gmina Maciejowice

2008/B/58

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej do m. Strych km 0+000-0+738,25.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2008/B/59

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

przebudowie drogi gminnej do m. Strych km 0+000-0+738,25. 
 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

Gmina Maciejowice

2008/B/60

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

przebudowie drogi gminnej do m. Strych km 0+000-0+738,25. 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2008/B/61

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej do m. Strych km 0+000-0+738,25. 

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2008/B/62

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Oblin, Podoblin, Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Bączki.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2008/B/63

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Oblin, Podoblin, Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Bączki.

 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

Gmina Maciejowice

2008/B/64

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Oblin, Podoblin, Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Bączki.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2008/B/65 

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Oblin, Podoblin, Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Bączki.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2008/B/66

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Oblin, Podoblin, Domaszew, Podłęż, Samogoszcz, Bączki.
 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

Gmina Maciejowice

2008/B/67

Decyzja uchylająca w całości decyzję Nr RI 7624/1/P/06-08 z dnia 25.06.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wału przeciwpowodziowgo na odcinku Kolonia Bączki- Antoniówka Świerżowska w km 23+040 do km 35+000.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział w Sokołowie Podlaskim

2008/B/68

Decyzja zezwalająca na prowadzenie na terenie Gminy Maciejowice działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "STAWEX" Maciejowice

2008/B/69

Decyzja zezwalająca na wycięcie 39 szt. drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej Nr 801 na odcinku Maciejowice- Uchacze (lewa strona drogi na odcinku ok. 700 m)

Urząd Gminy w Maciejowicach

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie           Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno

2008/B/70

Postanowienie ustalające obowiązek sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego LPG o zbiornik podziemny na paliwa płynne wraz z dystrybutorami, myjnię bezdotykową jednostanowiskową i infrastrukturę towarzyszącą.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Sławomir Kalbarczyk                      Maciejowice

2008/B/71

Postanowienie ustalające obowiązek sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw ze zbiornikiem na paliwa płynne wraz z dystrybutorami, zbiornikiem LPG z dystrybutorem, myjnią bezdotykową trzystanowiskową i infrastrukturą towarzyszącą.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Józef Pielak                                          Polik

2008/B/72

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego nad rzeką Okrzejką w m. Oronne.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

TERCOPOL Sp. z o.o.                     ul. Składowa 16 Starachowice         w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno
2008/B/73 Postanowienie odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na przebudowie wału przeciwpowodziowgo na odcinku Kolonia Bączki- Antoniówka Świerżowska w km 23+040 do km 35+000.

Urząd Gminy w Maciejowicach

 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział w Sokołowie Podlaskim

2008/B/74

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego nad rzeką Okrzejką w m. Oronne.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

TERCOPOL Sp. z o.o.                                       ul. Składowa 16 Starachowice         w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno
2008/B/75

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 801 relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-granica województwa, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga i Maciejowice.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

SLY PROJEKT Biuro Projektowe, ul. Warszawaska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa  w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno
2008/B/76

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 801 relacji Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-granica województwa, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga i Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

SLY PROJEKT Biuro Projektowe, ul. Warszawaska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa  w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock- Piaseczno

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie