Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2008 12:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

2006/B/27

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasków w m. Kobylnica

Urząd Gminy w Maciejowicach

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

2006/B/28

Postanowienie odmawiające uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasków w m. Kobylnica

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

2006/B/29

Postanowienie odmawiające uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasków w m. Kobylnica

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

2006/B/30

Decyzja odmawiająca wydania decyzji dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasków w m. Kobylnica

Urząd Gminy w Maciejowicach

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

2006/B/31

Postanowienie  dotyczące konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża KOBYLNICA I

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

2006/B/32

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża KOBYLNICA I

Urząd Gminy w Maciejowicach

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

2006/B/33

Postanowienie  dotyczące konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża KOBYLNICA II

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

P.H.U.

„ESC”

Kielce

2006/B/34

Postanowienie o obowiązku i sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża KOBYLNICA II

Urząd Gminy w Maciejowicach

P.H.U.

„ESC”

Kielce

2006/B/35

Postanowienie  dotyczące konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża KOBYLNICA III

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

P.H.U.

„Ametyst”

Kielce

2006/B/36

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża KOBYLNICA III

Urząd Gminy w Maciejowicach

P.H.U.

„Ametyst”

Kielce

2006/B/37

Postanowienie  dotyczące konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża KOBYLNICA IV

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

P.H.U.

„Kwarcyt”

KIelce

2006/B/38

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża KOBYLNICA IV

Urząd Gminy w Maciejowicach

P.H.U.

„Kwarcyt”

KIelce

2006/B/39

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji AUTO-GAZU o kontenerową stacji paliw

Urząd Gminy w Maciejowicach

P.H. AGPOL

Piotr Dudek

Maciejowice

 2006/B/40

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża Kobylnica I 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

 2006/B/41

 

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża Kobylnica II

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

 P.H.U.

„ESC”

Kielce

 2006/B/42

 

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na eksploatacji piasków ze złoża Kobylnica III

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

P.H.U.

„Ametyst”

Kielce

2008/B/43

Postanowienie dotyczące uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wału przeciwpowodziowgo na odcinku Kolonia Bączki- Antoniówka Świerżowska w km 23+040 do km 35+000.

Minister Środowiska

Wojewódzki Zarząd Melioracjo i Urządzeń Wodnych w Warszawie O/Sokołów Podlaski

2008/B/44

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku 0+000-1+300 w m. Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

2008/B/45

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku 0+000-1+300 w m. Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

2008/B/46

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku 0+000-1+300 w m. Maciejowice.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

2008/B/47

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku 0+000-1+300 w m. Maciejowice.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

2008/B/48

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 807 na odcinku 0+000-1+300 w m. Maciejowice.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

2008/B/49

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wału przeciwpowodziowgo na odcinku Kolonia Bączki- Antoniówka Świerżowska w km 23+040 do km 35+000.

Urząd Gminy w Maciejowicach

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział w Sokołowie Podlaskim

2008/B/50

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Oblin- Oblin Grądki km 0+000-0+594,30.

Starostwo Powiatowe w Garwolinie 

Gmina Maciejowice

2008/B/51

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Oblin- Oblin Grądki km 0+000-0+594,30.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie