Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 lipca 2008 11:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Nr karty

      Nazwa i zakres        przedmiotowy dokumentu

Dane organu

wydającego

decyzję/postanowienie

 

Dane podmiotu którego decyzja/postanowienie dotyczy

2006/B/1

Postanowienie dot. odstąpienia od sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu magistralnego w Pogorzelcu oraz sieci wodociągowej w m. Polik, Podzamcze, Oronne i Maciejowice

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2006/B/2

Postanowienie odstąpienia od raportu dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu magistralnego w Pogorzelcu oraz sieci wodociągowej w m. Polik, Podzamcze, Oronne i Maciejowice

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2006/B/3

Postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu magistralnego w Pogorzelcu oraz sieci wodociągowej w m. Polik, Podzamcze, Oronne i Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2006/B/4

Postanowienie uzgadniające przedsięwzięcie polegające na budowie wodociągu magistralnego w Pogorzelcu oraz sieci wodociągowej w m. Polik, Podzamcze , Oronne i Maciejowice 

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2006/B/5

Postanowienie uzgadniające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu magistralnego w Pogorzelcu oraz sieci wodociągowej w m. Polik, Podzamcze, Oronne i Maciejowice

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2006/B/6

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu magistralnego w Pogorzelcu oraz sieci wodociągowej w m. Polik, Podzamcze, Oronne i Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2006/B/7

Postanowienie odstąpienia od raportu dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Maciejowice, Kochów i Oblin

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2006/B/8

Odstąpienie od sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Maciejowice, Kochów i Oblin

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2006/B/9

Postanowienie o odstąpieniu od sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Maciejowice, Kochów i Oblin

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2006/B/10

Postanowienie uzgadniające decyzję środowiskową dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Maciejowice, Kochów i Oblin

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2006/B/11

Postanowienie uzgadniające decyzję środowiskową dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Maciejowice, Kochów i Oblin

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Gmina Maciejowice

2006/B/12

Decyzja środowiskowa dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Maciejowice, Kochów i Oblin

Urząd Gminy w Maciejowicach

Gmina Maciejowice

2006/B/13

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji-przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział w Sokołowie Podlaskim

2006/B/14

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji-przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice

Wojewoda Mazowiecki

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział w Sokołowie Podlaskim

2006/B/15

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji-przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Bączki-Antoniówka Świerżowska gm. Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział w Sokołowie Podlaskim

2006/B/16

Postanowienie uzgadniające warunki o środowiskowe dla inwestycji- Przebudowa wału przeciwpowodziowego na odcinku Bączki- Antonówka Świerżowska

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Oddział w Sokołowie Podlaskim

2006/B/17

Postanowienie uzgadniające raport dla przedsięwzięcia polegającego na „zabezpieczeniu wału przeciwpowodziowego w m. Kraski Górne rzeka Wisła km 430-431km brzeg prawy”

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

w Warszawie

2006/B/18

Postanowienie o dopuszczeniu OTOP do udziału w postępowaniu dt. wydania dec. środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na „zabezpieczeniu wału przeciwpowodziowego w m. Kraski Górne rzeka Wisła km 430-431km brzeg prawy

Urząd Gminy w Maciejowicach

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w Warszawie

2006/B/19

Opinia sanitarna dotycząca konieczności sporządzenia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji AUTO-GAZU o kontenerową  stację paliw płynnych

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

P.H. AGPOL

Piotr Dudek

Maciejowice

2006/B/20

Decyzja na zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gm. Maciejowice

Urząd Gminy w Maciejowicach

EKO-LIDER

Lucin

08-400 Garwolin

2006/B/21

Postanowienie odstąpienia od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji AUTO-GAZU o kontenerową stację paliw płynnych

Starostwo Powiatowe

W Garwolinie

P.H. AGPOL

Piotr Dudek

Maciejowice

2006/B/22

Postanowienie dotyczące obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji AUTO-GAZU o kontenerową stację paliw

Urząd Gminy w Maciejowicach

P.H. AGPOL

Piotr Dudek

Maciejowice

2006/B/23

Postanowienie uzgadniające przedsięwzięcie polegające na rozbudowie stacji AUTO-GAZU o kontenerową stację paliw

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

P.H. AGPOL

Piotr Dudek

Maciejowice

2006/B/24

Postanowienie wyrażające zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji AUTO-GAZU o kontenerową stację paliw

Starostwo Powiatowe

w Garwolinie

P.H. AGPOL

Piotr Dudek

Maciejowice

2006/B/25

Postanowienie dotyczące konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasków w m. Kobylnica

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Garwolinie

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

2006/B/26

Postanowienie dotyczące konieczności sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasków w m. Kobylnica

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

REM-WOD Sp. z o.o.

Kielce

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie