Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 14 października 2019 15:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice

  Ogłoszenie Wójta Gminy Maciejowice

  w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku (…)

  przeczytaj całość »

 2. 14 października 2019 15:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Petycja nr 9/2019

  Petycja nr 9/2019

  Petycja w sprawie opracowania przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym.

  przeczytaj całość »

 3. 14 października 2019 15:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Petycja nr 8/2019

  Petycja nr 8/2019

  Petycja w sprawie dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów – dot. płatności bezgotówkowych.

  przeczytaj całość »

 4. 14 października 2019 13:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kochów (dz. nr ewid. 521, od km 0+000,00 do km 0+520,00), Maciejowice (ul. Krótka, od km 0+000,00 do km 0+132,00) i drogi gminnej w miejscowości Leonów (dz. nr ewid. 83, od km 0+000,00 do km 0+782 (…)

  przeczytaj całość »

 5. 14 października 2019 13:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Maciejowice (ul. Łaskarzewska od km 0+000,00 do km 0+306,00; ul. por. Eugeniusza Goliszewskiego od km 0+000,00 do km 0+229,00) i Samogoszcz (droga nr 130702W od km 0+008,00 do km 0+718,00).

  (…)

  przeczytaj całość »

 6. 10 października 2019 14:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Plan polowań Koła Łowieckiego "URSUS" w Garwolinie na sezon łowiecki 2019/2020.

  przeczytaj całość »

 7. 9 października 2019 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Maciejowice

  Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Maciejowice

  Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice zawiadamia, że w dniu 10 października 2019 roku o godz. 14ºº w Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Maciejowice zwołana w trybie nadzwyczajnym.

  przeczytaj całość »

 8. 4 października 2019 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie w sprawie zebranych dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej, na terenie działki nr 775 położonej w miejscowości (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie