Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 czerwca 2012 14:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Maciejowice


Maciejowice, 2006 – 12 – 04

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu III sesji Rady Gminy Maciejowice

Przewodniczący Rady Gminy Maciejowice zawiadamia, że w dniu 12 grudnia 2006 roku ( wtorek ) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Maciejowicach odbędzie się III sesja Rady Gminy Maciejowice z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Gminy.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
4. Uchwalenie stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2007.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie sesji.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie