Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2018 09:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maciejowice

przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Maciejowice przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Maciejowice uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice został wywieszony na okres 21 dni, od 1 sierpnia 2018r. do 22 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maciejowice przeznaczonej do sprzedaży.

- nieruchomość gruntowa położona w Maciejowicach przy ul. Lubelskiej oznaczona jako działka nr 880 o pow. 665m2 posiadająca urządzoną księgę wieczystą SI1G/00003999/9.

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie