Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2018 15:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Maciejowice przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Maciejowice uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Maciejowicach przy ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice został wywieszony na okres 21 dni, od 30 lipca 2018r. do 20 sierpnia 2018r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Maciejowice przeznaczonej do sprzedaży.

- nieruchomość zabudowana położona w Podwierzbiu, gmina Maciejowice,

oznaczona jako działka nr 464 o pow. 0,09 ha, posiadająca urządzoną

księgę wieczystą nr SI1G/00069933/9.

/-/ Wójt Gminy Maciejowice

Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie