Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lipca 2019 08:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wybory do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej 28 lipca 2019r.

Przedłużenie terminu zgłaszania i rejestracji kandydatów w wyborach do Rad Powiatowych MIR do dnia 11 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27

w Maciejowicach

z dnia 08 lipca 2019 r.


Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 14.1 Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości osób uprawnionych, że w okręgu wyborczym nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w wyborach do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 roku. W związku z tym komisja wzywa członków izby rolniczej do zgłoszenia dodatkowych kandydatów i przedłuża termin zgłoszenia i rejestracji kandydatów do 11 lipca 2019 roku.

Kandydaci, bądź upoważnione osoby, mogą składać komplet dokumentów zgłoszeniowych do Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 27 w Maciejowicach, mieszczącej się w Urzędzie Gminy Maciejowice, w godzinach : 8:00 do 15:00.


Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

(-) Anna Przyczka

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie