Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 czerwca 2018 10:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXXVIII/259/2018

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie