Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lutego 2013 09:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXIII/159/2012

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie