Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 kwietnia 2018 10:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rejonizacja uprawy maku i konopi włóknistych.

Maciejowice, dnia 20 kwietnia 2018 r.

RI 6180.1.2018


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 783 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 39/18 z dnia28 marca 2018r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018 w województwie mazowieckim, Wójt Gminy Maciejowice informuje, że na terenie Gminy Maciejowice, w obrębie sołectwa Wróble-Wargocin dopuszczono w 2018r.do uprawy konopie włókniste na obszarze 5,81 ha. Na pozostałym obszarze uprawa maku lub konopi włóknistych jest zabroniona.

Zgodnie z zapisami z art. 51 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w przypadku stwierdzenia uprawy maku lub konopi włóknistych, Wójt Gminy wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie lub przekopanie gruntu na koszt prowadzącego uprawę.Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie