Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2019 15:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Petycja Nr 4/2018

Petycja dotycząca podjęcia próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz wskazania mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia ww. procedur

Imię i Nazwisko lub
nazwa podmiotu wnoszącego petycje

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

reprezentowana przez:

Prezes Zarządu

Adam Szulc

Przedmiot petycji

Podjęcie próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz wskazania mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia ww. procedur

Data złożenia petycji

20 listopad 2018 r.

Przewidywany termin załatwienia sprawy

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Pliki do pobrania

  • Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji dotyczącej podjęcia próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz wskazania mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia ww. procedur OR_152_4_2018_petycja.pdf 5 MB

    Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji dotyczącej podjęcia próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz wskazania mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia ww. procedur

  • Odpowiedź na petycję dot. podjęcia próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz wskazania mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia ww. procedur OR_152_4_2018_odpowiedz.pdf 343 kB

    Odpowiedź na petycję dot. podjęcia próby dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz wskazania mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia ww. procedur

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie