Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 sierpnia 2019 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia, elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oraz elektroenergetycznych wnętrzowych stacji transformatorowych (modernizacji i rozbudowa sieci średniego napięcia), na działce o nr ewid. 526 oraz części działek o nr ewid.: 202, 453, 432, 518, 525 oraz 938/1, obręb Maciejowice, gmina Maciejowice.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie