Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 czerwca 2018 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

OBWIESZCZENIE

dot. postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie udzielenia dla Województwa Mazowieckiego- Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych:

  • Wykonanie przepustów DN 600 mm w ciągu rowów drogowych pod projektowanymi dwoma zjazdami z drogi wojewódzkiej do nieruchomości nr 165 i 4/2 w m. Podzamcze;
  • Likwidację istniejącego oraz budowę nowego przepustu pod drogą wojewódzką w ciągu rowu Doprowadzalnik 1;

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie