Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 sierpnia 2019 08:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

OBWIESZCZENIE

dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch hal magazynowych wysokiego składowania zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 605/2 w miejscowości Kochów, gmina Maciejowice”.

Maciejowice, dnia 23 sierpnia 2019r.

RI. 6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Maciejowice

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że w dniu 21 sierpnia 2019r. została wydana decyzja znak: RI. 6220.1.2019 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch hal magazynowych wysokiego składowania zlokalizowanych na terenie działki nr ew. 605/2 w miejscowości Kochów, gmina Maciejowice”

Inwestor: FENIKS Sp. j., Kochów 11B, 08-480 Maciejowice

W związku z powyższym można zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, dokumentacją sprawy, jak również z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, ul. Kościelna 3, w godzinach 800-1500.


Wójt Gminy

/-/ Tomasz Kwiatkowski

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie