Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 sierpnia 2019 13:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie

Obwieszczenie informujące, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Urzędu Gminy wraz parkingiem naziemnym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 638 w miejscowości Maciejowice, gm. Maciejowice.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie