Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Sesja XXXV

 1. 28 września 2010 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXV/207/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/182/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 października 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Maciejowice do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

  Uchwała Nr XXXV/207/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 lutego 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/182/09 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 października 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Maciejowice do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych".

  przeczytaj całość »

 2. 28 września 2010 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXV/206/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1352W Kobylnica - Wróble

  Uchwała Nr XXXV/206/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1352W Kobylnica - Wróble

  przeczytaj całość »

 3. 28 września 2010 09:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXV/205/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to przysługuje w 2010 roku.

  Uchwała Nr XXXV/205/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Maciejowice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to przysługuje w 2010 roku.

  przeczytaj całość »

 4. 28 września 2010 09:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XXXV/202/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Posterunku Policji w Maciejowicach

  Uchwała Nr XXXV/202/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Posterunku Policji w Maciejowicach

  przeczytaj całość »

Poprzednia     1 2    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie