Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Sesja XLIII

  1. 18 stycznia 2012 09:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Uchwała

    Uchwała Nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    Uchwała Nr XLIII/263/2010 Rady Gminy Maciejowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

    przeczytaj całość »

Poprzednia     1 2    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie