Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Dla interesanta

 1. 12 kwietnia 2018 15:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną lub powstałych przy wykonywaniu polowania.

  Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną lub powstałych przy wykonywaniu polowania.

  1. Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym wystąpiła szkoda, zgłasza ją w formie pisemnej (druk wniosku w załączeniu) do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce (…)

  przeczytaj całość »

 2. 22 stycznia 2018 13:37 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Maciejowice.

  Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Maciejowice.

  Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Maciejowice prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności (…)

  przeczytaj całość »

 3. 2 października 2017 15:38 | wersja 3 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu.

  Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu.

  Zgodnie z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent (…)

  przeczytaj całość »

 4. 10 lipca 2017 12:59 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

  Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Maciejowice prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jest zobowiązany do uzyskania stosownego zezwolenia.

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1    Następna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie