Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 grudnia 2011 10:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Infromacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Maciejowicach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy w Maciejowicach

na stanowisko urzędnicze Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Maciejowicach

.......................................................................................................................................

( nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

wybrana Pani  Joanna Szymborska

zamieszkała Podwierzbie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Joanna Szymborska wykazała się szerokim zakresem wiedzy w zakresie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności. Komisja wysoko oceniła jej kwalifikacje oraz zasób wiedzy z zakresu znajomości przepisów prawnych gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku kierownika USC.

Maciejowice, dnia 13.12.2011 r.                                                 

Wójt

                                                                                                                             /-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie