Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 lutego 2011 15:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycyjnym

ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

 

                        Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Marta Łazarczyk

zamieszkała  Maciejowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu konkursowym. Komisja wysoko oceniła złożone dokumenty aplikacyjne kandydatki, kwalifikacje oraz zasób wiedzy, wskazujący na szeroki zakres posiadanych informacji związanych, m.in. ze stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomością ustawy o planowaniu przestrzennym oraz stosowaniem procedur zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Maciejowice, dnia 22.02.2011 r.                                                                                             

                                                                                     Wójt

                                                                                                                             /-/ Sylwester Dymiński

 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie