Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 24 maja 2017 15:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia, linii napowietrznych niskiego napięcia oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN, złącza kablowego ZK-SN i stanowisk słupowych SN i nN w miejscowościach (…)

  przeczytaj całość »

 2. 12 maja 2017 13:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  SPRAWOZDANIE

  SPRAWOZDANIE

  z realizacji Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

  przeczytaj całość »

 3. 8 maja 2017 15:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla działek budownictwa mieszkalno – zagrodowego w miejscowości Oblin i miejscowości Maciejowice, gmina Maciejowice oraz zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie