Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 grudnia 2017 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice – etap II.

  przeczytaj całość »

 2. 15 grudnia 2017 14:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 234/2017

  Zarządzenie nr 234/2017

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 142/2009 Wójta Gminy Maciejowice z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Maciejowicach.

  przeczytaj całość »

 3. 15 grudnia 2017 14:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 233/2017

  Zarządzenie nr 233/2017

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (…)

  przeczytaj całość »

 4. 15 grudnia 2017 12:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 232/2017

  Zarządzenie nr 232/2017

  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatku od środków transportowych i ewidencji działalności gospodarczej

  przeczytaj całość »

 5. 15 grudnia 2017 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 230/2017

  Zarządzenie nr 230/2017

  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maciejowice wraz z budową odwodnienia - ul. Ks. G. Piramowicza"

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie