Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 października 2015 11:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZARZĄDZENIE Nr 247/2013

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

ZARZĄDZENIE Nr 247/2013

Wójta Gminy Maciejowice

z dnia 31 maja 2013 roku

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz.112 ze zm.) Wójt Gminy Maciejowice zarządza, co następuje:

§ 1

Wyznacza się obszarze Gminy Maciejowice miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej:

1. Tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Maciejowice.

2. Tablica ogłoszeń zlokalizowana w Maciejowicach.

§ 2

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Plakaty i hasła wyborcze nieusunięte w terminie 30 dni po dniu wyborów przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych zostaną usunięte na ich koszt.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Maciejowice

/-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie