Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2011 12:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Maciejowice
z dnia 8 września 2011 roku

Na podstawie art. 16 § 1 art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy  /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./  oraz uchwały Nr XLII/256/10 Rady Gminy Maciejowice z dnia14 września 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Maciejowice na stałe obwody głosowania,

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których przeprowadzone zostanie głosowanie  w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień  9 października 2011 roku.

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu  (nazwy sołectw)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Maciejowice, Podzamcze

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Maciejowicach

2

Kochów, Kochów-Kępa, Leonów, Oblin, Oblin – Grądki, Oblin-Korczunek,  Podoblin, Polik,
Pogorzelec, Uchacze

Gminny Ośrodek Kultury
w Maciejowicach

3

Kawęczyn, Strych, Tyrzyn

Budynek po dawnej Publicznej Szkole
Podstawowej

w Strychu

4

Antoniówka Świerżowska,
Antoniówka Wilczkowska ,
Podstolice, Przewóz

Publiczna Szkoła
Podstawowa w Antoniówce
Świerżowskiej

5

Bączki, Budy Podłęskie,
Domaszew, Kępa
Podwierzbiańska, Kraski Dolne,
Kraski Górne, Nowe Kraski,
Ostrów, Pasternik, Podłęż,
Podwierzbie, Samogoszcz,
Topolin

Zespół Szkół

w Samogoszczy

6

Kobylnica, Wróble - Wargocin

Budynek po dawnej Publicznej Szkole
Podstawowej

we Wróblach - Wargocinie

7

Malamówka, Oronne

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Oronnem

Lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są lokale: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Publicznej Szkole Podstawowej w Samogoszczy.

Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego mieści się w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej w Maciejowicach.

Lokale wyborcze w dniu 9 października 2011 roku otwarte będą w godzinach 700 – 2100.

 

Wójt Gminy
       /- / Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie