Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2012 13:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze specjalista - trener środowiskowy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy w Maciejowicach

 

na stanowisko urzędnicze specjalista – trener środowiskowy

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został

wybrany Pan Robert Włodarczyk

zamieszkały Maciejowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pan Robert Włodarczyk wykazał się szerokim zakresem wiedzy w zakresie funkcjonowania kompleksu boisk sportowych. Komisja wysoko oceniła jego kwalifikacje oraz zasób wiedzy gwarantujący prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku trenera środowiskowego.

Maciejowice, dnia 01.03.2012 r.                                                 

                                                                                  Wójt

                                                                                              /-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie