Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 marca 2012 09:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
w Urzędzie Gminy w Maciejowicach
 
na stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych


          Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została
wybrana Pani         Beata Rulak
zamieszkała           Maciejowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Pani Beata Rulak wykazała się szerokim zakresem wiedzy w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, tworzenia projektów oraz ich rozliczania. Komisja wysoko oceniła jej kwalifikacje oraz zasób wiedzy z zakresu znajomości przepisów prawnych gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku ds. pozyskiwania funduszy unijnych.

Maciejowice, dnia 28.03.2012 r.                         

Wójt Gminy Maciejowice
/-/ Sylwester Dymiński

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie