Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 marca 2006 14:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Urząd Gminy w Maciejowicach
Rynek 7
08-480 Maciejowice
tel. (025)682-57-37
tel./fax. (025) 683-20-31 

 

 

Spisywanie zeznań świadków do wliczania okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
  • Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy ( Dz. U. Nr 54, poz. 310)

Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty wnioskodawcy,
  • Dowody osobiste dwóch świadków,
  • Odcinek renty lub emerytury, jeżeli świadkiem jest emeryt lub rencista;  

Opłaty:

Nie pobiera się opłat.

Ustawowy termin załatwienia sprawy:

W dniu przybycia wnioskodawcy i świadków.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Podinspektor Henryka Mazur  tel. (025) 682-57-37,   tel./fax. (025) 683-20-31

Formularz do pobrania:

Oświadczenie wnioskodawcy i druk zeznań świadków dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Maciejowice oraz na parterze Urzędu w pokoju Nr 4. 

Inne informacje:

Oświadczenie wnioskodawcy i druk zeznań świadków wypełnia się u pracownika załatwiającego sprawę.

Opracowała:  Podinspektor do spraw wymiaru podatku i opłat lokalnych -  Henryka Mazur

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie