Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 kwietnia 2018 10:09 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok.

Zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.z 2017r. poz. 1289) Wójt Gminy Maciejowice sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia a poprzedni rok kalendarzowy. Analiza podlega publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Maciejowicach.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie