Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 18 września 2019 13:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV, na części działki o nr ewid. 670/2 w miejscowości Oblin oraz (…)

  przeczytaj całość »

 2. 17 września 2019 15:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego, niepodpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna oraz (…)

  przeczytaj całość »

 3. 17 września 2019 15:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  dot. postępowania trasgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie.

  przeczytaj całość »

 4. 17 września 2019 13:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego

  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z utwardzonym dojściem i (…)

  przeczytaj całość »

 5. 16 września 2019 14:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kochów (dz. nr ewid. 521, od km 0+000,00 do km 0+520,00), Maciejowice (ul. Krótka, od km 0+000,00 do km 0+132,00) i drogi gminnej w miejscowości Leonów (dz. nr ewid. 83, od km 0+000,00 do km 0+782 (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie