Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 23 sierpnia 2019 11:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej na działce nr ewid. 775, położonej w m. Maciejowice, gm Maciejowice.

  przeczytaj całość »

 2. 23 sierpnia 2019 11:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV, na terenie działki (…)

  przeczytaj całość »

 3. 14 sierpnia 2019 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Kochów (dz. nr ewid. 521, od km 0+000,00 do km 0+520,00), Maciejowice (ul. Krótka, od km 0+000,00 do km 0+132,00) i drogi gminnej w miejscowości Leonów (dz. nr ewid. 83, od km 0+000,00 do km 0+782 (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie