Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 23 maja 2016 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Ogłoszenie

    SPRAWOZDANIE

    z realizacji Programu współpracy Gminy Maciejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015< (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie