Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 17 października 2017 16:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia i niskiego napięcia, linii napowietrznych niskiego napięcia oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN,złącza kablowego ZK-SN i stanowisk słupowych SN i nN na terenie gminy (…)

  przeczytaj całość »

 2. 17 października 2017 14:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 223/2017

  Zarządzenie nr 223/2017

  w sprawie składania materiałów planistycznych i wniosków do opracowania projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maciejowice na 2018 rok

  przeczytaj całość »

 3. 17 października 2017 14:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 222/2017

  Zarządzenie nr 222/2017

  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i zamówień publicznych

  przeczytaj całość »

 4. 17 października 2017 14:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 221/2017

  Zarządzenie nr 221/2017

  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

  przeczytaj całość »

 5. 17 października 2017 09:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 219/2017

  Zarządzenie nr 219/2017

  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu "Najlepsza tradycyjna potrawa regionalna Doliny Środkowej Wisły"

  przeczytaj całość »

 6. 17 października 2017 09:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 216/2017

  Zarządzenie nr 216/2017

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

  przeczytaj całość »

 7. 17 października 2017 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie nr 215/2017

  Zarządzenie nr 215/2017

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Maciejowicach

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie