Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 23 września 2016 13:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Maciejowice zawiadamia strony postępowania, że zostały zebrane dowody
  i materiały niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania (…)

  przeczytaj całość »

 2. 23 września 2016 12:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Maciejowice zawiadamia strony postępowania, że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości (…)

  przeczytaj całość »

 3. 22 września 2016 08:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XX/141/2016

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie