Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 20 lipca 2018 14:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pogorzelec i Podłęż w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości położonych w północnej części gminy Maciejowice- etap II wraz z budową przydomowych oczyszczalni (…)

  przeczytaj całość »

 2. 17 lipca 2018 12:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17.07.2018 r. decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa gazociągu średniego ciśnienia o śr.63, zlokalizowanej na części działki nr ewid. 521 położonej w (…)

  przeczytaj całość »

 3. 13 lipca 2018 09:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie