Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 26 lipca 2016 15:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy w Maciejowicach zawiadamia o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie dwóch dalb jednopolowych
  z rur stalowych na obu brzegach rzeki Wisły dla potrzeb prowadzenia przeprawy (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 lipca 2016 14:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy w Maciejowicach zawiadamia, iż na wniosek Gminy Maciejowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kanalizacji deszczowej (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 lipca 2016 14:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy w Maciejowicach zawiadamia, iż na wniosek Gminy Maciejowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kanalizacji deszczowej (…)

  przeczytaj całość »

 4. 26 lipca 2016 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy w Maciejowicach zawiadamia, iż na wniosek Gminy Maciejowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie kanalizacji deszczowej

  przeczytaj całość »

 5. 19 lipca 2016 15:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XVIII/136/2016

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  przeczytaj całość »

 6. 19 lipca 2016 15:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  Uchwała Nr XVIII/135/2016

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy w Maciejowicach

Logowanie